Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich
w Miałach

Kontakt

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich

Miały, ul. Powstańców Wielkopolskich 13
64-730 Wieleń

tel/fax: 67 256 31 60

e-mail:
sp_mialy@poczta.fm

 

ePUAP

   Zgodnie z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r., poz. 235) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216) pragniemy poinformować, że Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, działającą w ramach opracowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). 

   Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

   W celu dostarczenia do naszej Szkoły dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem 
epuap.gov.pl.  Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP użytkownik ma dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach – identyfikator szkoły: spmialy. Administratorem powyższego konta jest pani Anna Paniączyk – dyrektor szkoły.