Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich
w Miałach

Ramowy rozkład dnia


Czas pracy Oddziału Przedszkolnego: od godz. 7.30 do godz.13.30

Godziny

Przebieg

730- 810

Schodzenie się dzieci. Zabawy według zainteresowań w grupach łączonych: manipulacyjne, konstrukcyjne, badawcze, tematyczne i inne. Ćwiczenia poranne i czynności higieniczne.

 810- 830

Śniadanie

830 - 900

Czynności higieniczne oraz przygotowanie do zajęć.

900- 1000

Zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego. Zabawy ruchowe.

1000-1015

Przygotowanie do wyjścia „na świeże powietrze”. Czynności samoobsługowe.

1015- 1115

Pobyt na świeżym powietrzu. Obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe, ćwiczenia ruchowe z wykorzystaniem naturalnych przeszkód. Zabawy w kole na dziedzińcu przedszkolnym.

1115- 1130

Powrót z pobytu na świeżym powietrzu. Czynności samoobsługowe w szatni. Czynności higieniczne oraz przygotowanie do obiadu.

1130- 1200

Obiad.

1200- 1300

Odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne. Zabawy ze śpiewem, działalność plastyczna. Zabawy dowolne w sali lub na świeżym powietrzu.

1300- 1330 

Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Prace porządkowe w sali. Rozchodzenie się dzieci.

 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

realizowana jest w godzinach 800 - 1300