Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich
w Miałach

Rada Rodziców

Przewodnicząca – Olga Nowicka

Zastępca – Wioleta Sieminiak - Ławrynowicz

Sekretarz – Weronika Haufa-Dworzyńska

Skarbnik – Marzena Gulik

Komisja rewizyjna: 

 • Magdalena Gała
 • Danuta Kopańska
 • Agata Izydor

   

Członkowie:

 •  Paula Gulik
 •  Katarzyna Szymańska
 •  Kamila Gogołek
 •  Elżbieta Kasper

 

 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ              IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W MIAŁACH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Wypełniając swe zadania statutowe, jakimi są pozyskiwanie funduszy i niesienie pomocy dzieciom, gronu pedagogicznemu i dyrektorowi szkoły w sprawach związanych z edukacją i rozwojem szkolnym oraz przedszkolnym, Rada Rodziców zrealizowała w roku szkolnym 2018/2019 następujące cele:

 • Zakupienie pożegnalnego upominku dla p. Barbary Błoch z okazji przejścia na emeryturę;

 • Sfinansowanie poczęstunków dla dzieci na różne zabawy taneczne i baliki: Bal Andrzejkowy, Bal z okazji Święta Patrona Szkoły, Bal Karnawałowy, Przedszkolne Święto Rodziny;

 • Zakupienie słodkich paczuszek z okazji Mikołajek, Gwiazdki, Tłustego Czwartku, Zajączka Wielkanocnego;

 • Zorganizowanie wraz z klubem sportowym Victoria Miały feriady zimowej z ogniskiem i poczęstunkiem oraz dowozem dla uczniów zamiejscowych;

 • Zakupienie wyprawki szkolnej dla pierwszoklasistów;

 • Zakupienie upominków dla przedszkolaków z okazji pasowania na starszaków;

 • Zorganizowanie andrzejkowego wieczorku dochodowego, z którego uzyskano dochód „na czysto” w wysokości 2049,74zł;

 • Wsparcie finansowe dyrekcji i grona pedagogicznego w organizacji Święta Patrona Szkoły;

 • Wsparcie organizacyjne i finansowe Dnia Dziecka zorganizowanego we współpracy ze szkołą, Klubem Victoria Miały i Radą Sołecką;

 • Sfinansowanie poczęstunku na Turniej Palanta „Kwadrant”;

 • Sfinansowanie nagród dla uczniów i przedszkolaków z okazji zakończenia roku szkolnego;

Rok szkolny 2018/2019 rozpoczynaliśmy z saldem 2808,74zł. Z wpłat od rodziców dzieci naszej społeczności szkolnej i przedszkolnej na „komitet rodzicielski” uzyskaliśmy sumę 2455 złotych. Dzięki uzyskanym w ciągu roku środkom finansowym na cele statutowe rozdysponowano łącznie kwotę 6062,36 złotych. Saldo końcowe Rady Rodziców na zakończenie roku szkolnego 2018/2019 wyniosło 2063,36 złotych.

Kończąc swą kadencję, Rada Rodziców pragnie podziękować za udaną współpracę, wsparcie oraz okazaną pomoc wszystkim czynnie zaangażowanym rodzicom, darczyńcom i „przyjaciołom szkoły”, pani dyrektor, gronu pedagogicznemu oraz pracownikom szkoły.

 

Protokołowała

Weronika Haufa-Dworzyńska