Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich
w Miałach

Kalendarz roku szkolnego

 

4 września 2017 - Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych
 
22  – 31 grudnia 2017 - Zimowa przerwa świąteczna
 
12 stycznia 2018 - Koniec I półrocza
 
12 lutego - 25 lutego  2018 - Ferie zimowe
 
15 stycznia 2018 - Początek II półrocza
 
1 – 3 kwietnia 2018 - Wiosenna przerwa świąteczna
 
1 czerwca 2018 - Dzień Dziecka i sportu w szkole

22 czerwca 2018 - Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych
 
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:
 2.V. 2018; 1.VI.2018;