Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich
w Miałach

Kalendarz roku szkolnego

 

3 września 2018 r. - rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych
 
23  – 31 grudnia 2018 r. - zimowa przerwa świąteczna
 
14  - 27 stycznia  2019 r. - ferie zimowe
 
Egzamin ośmioklasisty:
 
15 kwietnia 2019 r - godz. 9.00 - j. polski - 120 min
16 kwietnia 2019 r - godz. 9.00 - matematyka - 100 min
17 kwietnia 2019 r - godz. 9.00 - j. obcy - 90 min
 
18 – 23 kwietnia 2019 r. - wiosenna przerwa świąteczna
 
1 czerwca 2019 r. - Dzień Dziecka i sportu w szkole

21 czerwca 2019 - zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych
 
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:
2.XI. 2018 r.
2.V. 2019 r.     
19. VI. 2019 r.