Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich
w Miałach

Nauczyciele

Od 1.09.2017 roku dyrektorem szkoły jest mgr Anna Paniączyk

Nauczyciel Przedmiot
Edukacja wczesnoszkolna

mgr Jolanta Ściegienna

mgr Anna Paniączyk                       

mgr Grażyna Korpys

Język polski  mgr Magdalena Słabig
Język niemiecki mgr Marta Kania
Język angielski Agnieszka Król
Matematyka  mgr Katarzyna Łukaszewicz

Historia / Geografia / Wiedza o społeczeństwie

dr Arkadiusz Słabig

Biologia / Wychowanie fizyczne mgr Monika Kornacka
Technika  mgr Renata Stanuch
Plastyka / Muzyka mgr Grażyna Korpys
Fizyka  mgr Martyna Beska
Religia / Biblioteka mgr Barbara Tomczak
Chemia  Marta Fręś
Edukacja dla bezpieczeństwa Agnieszka Król
Doradztwo zawodowe mgr Marzena Piechowiak
Wychowanie do życia

mgr Krystyna Ryżek

 

Logopeda mgr Renata Stanuch
Pedagog/ Informatyka mgr Joanna Ignaszak
Oddział przedszkolny mgr Marzena Piechowiak
Oddział przedszkolny mgr Jagoda Pawlak