Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich
w Miałach

Nauczyciele

Od 1.09.2017 roku dyrektorem szkoły jest mgr Anna Paniączyk

Nauczyciel Przedmiot
Edukacja wczesnoszkolna

mgr Anna Paniączyk                       

mgr Grażyna Korpys

Język polski  mgr Anna Gniołka
Język niemiecki mgr Katarzyna Brzezińska
Język angielski Agnieszka Król
Matematyka / Informatyka mgr Katarzyna Łukaszewicz

Historia / Geografia

dr Arkadiusz Słabig

Przyroda / Biologia / Wychowanie fizyczne mgr Monika Kornacka
Technika  mgr Renata Stanuch
Plastyka / Muzyka mgr Grażyna Korpys
Fizyka  mgr Monika Rzysko
Religia / Wychowanie do życia w rodzinie mgr Magdalena Łukasiak
Chemia  Marta Fręś
Edukacja dla bezpieczeństwa mgr Malwina Filipiak
Doradztwo zawodowe mgr Marzena Piechowiak
Biblioteka mgr Izabela Mróz
Logopeda mgr Renata Stanuch
Pedagog/ Informatyka mgr Joanna Ignaszak
Oddział przedszkolny mgr Marzena Piechowiak
Oddział przedszkolny mgr Jagoda Pawlak