Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich
w Miałach

Patron

Powstańcy Wielkopolscy

 Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918r, było ono w dziejach naszego narodu wydarzeniem szczególnym.      Był to jedyny zryw niepodległościowy na terenie zaborów, który zakończył się zwycięstwem. Powstanie kierowane było przez Komisariat Naczelnej Rady Ludowej. Dzięki niemu Wielkopolanie zyskali wolność, a ziemie stanowiące kolebkę państwowości polskiej wróciły do Macierzy.
Działania powstańcze były również w naszej miejscowości. Ważnym odcinkiem dla działań powstańczych była linia kolejowa z Wronek przez Miały, Drawski Młyn do Krzyża. Wronki były wyzwolone przez powstańców już w końcu grudnia 1918 roku.   W połowie miesiąca stycznia 1919 roku oddziały powstańcze z Wronek wyruszyły w kierunku wsi Miały w celu zajęcia dworca kolejowego i opanowania linii kolejowej Wronki - Krzyż. Po krwawych walkach dworzec kolejowy i wieś zostały zajęte przez powstańców.
Na początku lutego Niemcy podjęli próbę odbicia dworca w Miałach wprowadzając do walki nawet pociąg pancerny.           Dla udzielenia pomocy zaatakowanemu posterunkowi na dworcu w Miałach z Wronek wyruszyła grupa 25 powstańców pod dowództwem sierżanta Wójca z Wielenia. Zaatakowali oddziały niemieckie od strony Wielenia, zmuszając nieprzyjaciela do wycofania się, a tym samym dworzec Miały pozostawał nadal pod polską kontrolą.
Wśród powstańców Wielkopolskich byli też mieszkańcy naszej wsi: Jan Korpys, Jan Książek, Nikodym Nawrot, Teodor Gacek, Władysłoaw Błoch, Szymon Graś, Paweł Kasior, Sylwester Stochaj.

Co spowodowało, że szkoła przyjęła imię Powstańców Wielkopolskich? Bohaterowie Powstania Wielkopolskiego to przede wszystkim przykład patriotycznej służby ojczyźnie. Historia odnotowała ich wszędzie tam, gdzie potrzebowała ich Polska:
- organizowali życie publiczne w odrodzonej Polsce: polskie urzędy, szkoły, uczelnie,
- nie zabrakło ich na frontach II Wojny Światowej,
- po wojnie brali aktywny udział w odbudowie kraju,
- zawsze byli gotowi do ofiarnego czynu,
- byli ludźmi odpowiedzialnymi za losy Polski, patriotami godnymi naśladowania.

Jednym z wielu argumentów przemawiających za przyjęciem imienia przez szkołę Powstańców Wielkopolskich było to, że wśród nich byli mieszkańcy naszej wsi. Złożyli dar najcenniejszy, dar swojego życia na ołtarzu Wolności Ojczyzny, wolności naszej miejscowości - naszej małej Ojczyzny. Dlatego otrzymane imię wyróżnia naszą szkołę spośród innych. Jesteśmy dumni ze swego patrona i nie trzeba go szukać daleko, znajdujemy go w swoim środowisku, niejednokrotnie we własnych rodzinach, a przede wszystkim w sercach.
Szkoła Podstawowa w Miałach jest jedną z pierwszych szkół, które przyjęły imię Powstańców Wielkopolskich 1918 / 1919. Było to 25.01.1959 r.

Dla uczczenia naszych bohaterów podejmujemy różnorodne działania. Dla uczniów wiejskiej szkoły poznanie niepodległościowych tradycji, patriotycznej służby mieszkańców Miałów i okolicy, ukazywanie pamiątek, dokumentów, opracowań historycznych stanowi wzór działania wychowującego. Od lat nauczyciele w swoich planach dydaktyczno – wychowawczych realizują zadania wynikające z edukacji patriotycznej, wszyscy uczniowie znają zdarzenia i postacie, które zapisały się wielkimi zgłoskami w historii ich Małej Ojczyzny - Wielkopolski. Odwiedzają miejsca związane z powstaniem, dbają o Obelisk postawiony przed szkołą w 70 rocznicę Powstania Wielkopolskiego, uczestniczą w pogadankach, uroczystościach, a także utrzymują kontakt z przedstawicielami Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, które wspiera szkołę w różnorodny sposób. Ambicją Rady Pedagogicznej jest wyrobienie świadomości historycznej i dumy narodowej, uświadomienie przynależności do regionu i rozbudzenie uczuć patriotycznych wśród uczniów.