Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich
w Miałach

II Powiatowy Konkurs Historyczny w Miałach - protokół końcowy

 

PROTOKÓŁ
II POWIATOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO
PN. ,,POWSTAŃCZYM SZLAKIEM KU SERCU PUSZCZY NOTECKIEJ’’

(Miały, 11 stycznia 2021 r.)

 

Komisja konkursowa w składzie:

dr hab. Arkadiusz Słabig - przewodniczący;

Anna Paniączyk - członek komisji;

Magdalena Słabig - członek komisji;

na podstawie wyników testów 28 uczestników wyłoniła laureatów II Powiatowego Konkursu Historycznego pn. ,,Powstańczym szlakiem ku sercu Puszczy Noteckiej’’.

I miejsce: Julia Dzudzewicz ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Wieleniu;
II miejsce: Jakub Dembski ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach;
III miejsce: Piotr Krupa z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim.

 

Ponadto wyróżnienia otrzymali:
Oliwier Pedda - uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu;

Emil Wojciechowski - uczeń Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Dzierżążnie Wielkim;

Weronika Kapela - uczennica Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Świętej Siostry Faustyny z Trzcianki;

Martyna Nawrot - uczennica Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich
w Miałach.

 Szczegółowy protokół wraz z tabelarycznym zestawieniem wszystkich wyników znajduje się w posiadaniu Komisji konkursowej.

 

dr hab. Arkadiusz Słabig

organizator konkursu z ramienia Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach i mialskiego Koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919