Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich
w Miałach

Podręczniki do klasy I

 Szanowni Rodzice !

 1. W roku szkolnym 2014/2015 wszyscy uczniowie klasy I otrzymają w szkole bezpłatnie

podręczniki do obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

- podręcznik Nasz elementarz

- podręcznik do języka niemieckiego

- materiały ćwiczeniowe

Podręczniki zostaną wydane uczniom  w miesiącu wrześniu.

  Podręczniki stanowią własność szkoły i zostaną uczniom wypożyczone.

Po zakończeniu roku szkolnego należy je zwrócić do biblioteki szkolnej.

Materiały ćwiczeniowe zostaną przekazane uczniom bez obowiązku ich zwrotu.

Zasady wypożyczania podręczników zostaną podane do wiadomości na początku roku

szkolnego.

 2. W związku z tym, że religia to zajęcia nieobowiązkowe, rodzice zakupują podręcznik

do nauki religii: „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa” ( wydawnictwo: Księgarnia

św. Wojciecha, Poznań). Podręcznik można odkupić używany.

Zakup podręcznika do religii dotyczy tylko uczniów, którzy będą na te zajęcia

uczęszczać.