Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich
w Miałach

Finalizujemy projekt pn. Historia rodzin wielkopolskich

Przystępując do projektu pod nazwą „Album rodzinny Wielkopolan. Historia rodzin wielkopolskich” (II Edycja Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolski) borykaliśmy się z problemem wyboru postaci najbardziej reprezentatywnej dla naszej "małej Ojczyzny" leżącej w centrum Puszczy Noteckiej. Nie chcieliśmy powielać schematów wielokrotnie już eksploatowanych przez sąsiednie szkoły. Uznaliśmy, że czas upamiętnić aktywistę, który zmienił wiele w przestrzeni społecznej naszej wsi Miały, w czasach stosunkowo nam bliskich. Wybór padł na Mieczysława Hudzińskiego, pedagoga, harcmistrza ZHP, pszczelarza i społecznika. Przeprowadziliśmy kwerendę w naszym szkolnym archiwum.

Po skompletowaniu dwunastoosobowej grupy „projektowiczów” przyszedł czas na zapoznanie się z uzyskanym sprzętem elektronicznym i oprogramowaniem. Przełamaliśmy swój lęk dotyczący "uwieczniania" naszych postaci. Zdjęcia umieściliśmy w repozytorium projektu. Pierwszym testem było sporządzenie dokumentacji filmowej ze spotkania z Markiem Doczekalskim, radnym wsi Miały, prezesem Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego, który pomógł nam zawęzić obszar badawczy.

W podobnym czasie (grudzień 2019 r.) wzięliśmy udział w wycieczce edukacyjno-integracyjnej do Poznania. W jej trakcie, prócz radosnej zabawy, poznaliśmy wyjątkowy charakter stolicy naszego regionu.

Na początku stycznia 2020 r. podczas Święta Patrona Szkoły poprosiliśmy naszego honorowego gościa - Mieczysława Hudzińskiego - o możliwość ponownego spotkania, w trakcie którego miał być nagrany wywiad biograficzny. Już niebawem doszło do odwiedzin. Nagraliśmy kilkuczęściowy, niemal dwugodzinny materiał filmowy z panem Mieczysławem i jego małżonką Wandą. Pliki zostały zamieszczone w mediotece projektu.

Mając tego rodzaju podstawy umówiliśmy się na kolejną rozmowę. Tym razem w mieszkaniu Państwa Hudzińskich. Skopiowaliśmy w formie cyfrowej udostępniony nam materiał źródłowy, a także uzupełniliśmy dane biograficzne. W jeszcze jednym, późniejszym filmie uczestnicy projektu na tle naszego wspaniałego muralu i rzeźby weterana walk powstańczych sami prezentowali fragmenty biogramu pana Hudzińskiego.

Wreszcie sporządziliśmy dzięki programowi miMind drzewo genealogiczne rodu Hudzińskich i ,co najważniejsze, opracowaliśmy roboczą, ale kompletną wersję biogramu. Ów ostatni dokument wzbogaciliśmy licznymi zdjęciami ilustrującymi aktywność zawodową i społeczną pana Mieczysława Hudzińskiego.

Szkolny koordynator projektu : Arkadiusz Słabig