Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich
w Miałach

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna- warsztaty

Nasza szkoła współpracuje z OSP w Miałach - jak co roku odbyły się warsztaty udzielania pierwszej pomocy oraz prezentacja sprzętu strażackiego. Dzieci uczestniczyły w quizie ze znajomości numerów alarmowych oraz  zasad bezpieczeństwa w czasie wolnym od zajęć. Uczyły się zakładać opatrunki, kołnierze ortopedyczne i wykonywać masaż serca.

Dziękujemy za cenną lekcję i wiadomości jak pomagać sobie i innym !!!!