Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich
w Miałach

NABÓR DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK 2020/2021

Informujemy, że jest już dostępny harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021.

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do szkół podstawowych, dla których gmina Wieleń jest organem prowadzącym

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy
w  postępowani
u rekrutacyjny

 

Terminy
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

25.02.2020r. do

11.03.2020r.

do godz.15.00

29.04.2020r. do 12.05.2020r.

do godz.15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 Prawo oświatowe

 

12.03.2020r. do 13.03.2020r.

13.05.2020r. do 14.05.2020r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

14.03.2020r.

15.05.2020r.

4.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

17.03.2020r. do

20.03.2020r.

18.05.2020r. do 20.05.2020r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

21.03.2020r.

21.05.2020r.