Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich
w Miałach

NA DWÓCH KÓŁKACH Z HISTORIĄ W PLECAKU

W dniu 12 kwietnia 2019 r. (piątek), w godzinach popołudniowych, mialskie koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918–1919 wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Lokalnego w Miałach zorganizowało pierwszą edycję rajdu rowerowego dla młodzieży pn. Na dwóch kółkach z historią w plecaku. Opiekę nad uczestnikami sprawowali p. Marzena Piechowiak, p. Marek Doczekalski i p. Arkadiusz Słabig. Celem wyprawy była leśna osada Gogolice położona na pograniczu powiatów szamotulskiego i czarnkowsko-trzcianeckiego. Znajdują się tam dwa interesujące obiekty historyczno-kulturowe: tzw. Kamień Niepodległości, wykonany przez nieznanego fundatora w listopadzie 1928 r. oraz niewielki cmentarz ewangelicki, świadectwo dawnego osadnictwa olęderskiego w Puszczy Noteckiej. Dla uczniów szkoły w Miałach (klasa V i VII), noszącej zaszczytne imię Powstańców Wielkopolskich, była to okazja do poznania piękna „małej ojczyzny”, jej frapującej historii i kultury. Warto nadmienić, iż dokładnie sto lat temu, po wejściu w życie rozejmu w Trewirze, rozległy teren puszczański między Miałami, Chełstem i Sierakowem był przez długi czas terenem częstych potyczek między patrolami wojsk wielkopolskich i niemieckich.

Część rajdu miała charakter warsztatowy. Młodzi uczestnicy odtwarzali mapę Powstania Wielkopolskiego, ilustracje przedstawiające żołnierzy wielkopolskich i podania ludowe z międzyrzecza warciańsko-noteckiego. Odpowiadali też na pytania związane z dziejami wielkopolskich zmagań o niepodległość. Za aktywny udział w wycieczce zostali nagrodzeni certyfikatami i nagrodami książkowymi przygotowanymi przez p. Marka Doczekalskiego. Słowa podziękowania za udzielenie gościny przekazujemy p. Maciejowi Grupie, administrującemu leśnictwem Gogolice.

Ufamy, że rajdy młodzieżowe w okolicach Miałów, sercu Puszczy Noteckiej, staną się imprezą cykliczną. Do udziału zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane partnerską współpracą ze społecznością miejscowej szkoły podstawowej.

Arkadiusz Słabig