Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich
w Miałach

„Jest czas, który niszczy i pamięć, która ocala” – Święto Patrona Szkoły w 100. rocznicę walk powstańczych o Miały

W piątek 11 stycznia 2019 r., zgodnie z wieloletnią tradycją, społeczność Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach zorganizowała uroczysty Dzień Patrona. W tym roku nasze święto miało wyjątkowy charakter – celebrowaliśmy 100. rocznicę walk powstańczych o Miały i 60. rocznicę nadania naszej szkole imienia Powstańców Wielkopolskich. Obchody zainaugurowała patriotyczna msza święta celebrowana przez ks. Andrzeja Ledę, proboszcza parafii rzymskokatolickiej pw. św. Ignacego Loyoli w Pęckowie. Tuż po nabożeństwie odbył się apel poległych, przywołujący pamięć o naszych bohaterach – członkach ochotniczych drużyn powstańczych i żołnierzach regularnej Armii Wielkopolskiej, mieszkańcach Miałów, Mężyka i Białej. Pod poświęconym im obeliskiem delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Kolejnym etapem szkolnego święta była uroczysta akademia, w trakcie której okolicznościowe wystąpienia przedstawili: Anna Paniączyk (dyrektor SP w Miałach), Elżbieta Rybarczyk (burmistrz Wielenia), Krzysztof Paszyk (poseł na Sejm RP), Marcin Porzucek (poseł na Sejm RP), Roman Grewling (przedstawiciel Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918–1919), Mieczysław Hudziński (dyrektor-senior SP w Miałach, harcmistrz Związku Harcerstwa Polskiego) oraz Maria Jolanta Dembska (kierownik świetlicy w Pęckowie, organizatorka cyklicznych uroczystości poświęconych Powstaniu Wielkopolskiemu). Wypowiedziom przysłuchiwał się Feliks Łaszcz, starosta powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego. Prelegenci zaprezentowali m.in. dorobek naszej szkoły, działania gminy Wieleń na niwie patriotycznej, aktywność TPPW, okoliczności związane z postawieniem pomnika w Miałach i zainicjowaniem powstańczych wieczornic w Pęckowie. Dokonano rozstrzygnięcia i wręczenia nagród uczestnikom konkursów plastycznych, literackich i historycznych poświęconych Powstaniu Wielkopolskiemu. Już niebawem R. Grewling – w imieniu poznańskich władz TPPW- wręczył członkom koła terenowego w Miałach legitymacje członkowskie. Swego rodzaju podsumowaniem naszej aktywności w trakcie Roku dla Niepodległej była prezentacja filmów ukazujących zorganizowane przez nauczycieli wycieczki o tematyce historycznej, wystawy okolicznościowe, imprezy promujące szkołę i region oraz przedsięwzięcia o charakterze ekologicznym.

W części nieoficjalnej nasi uczniowie wzięli udział w inscenizacji poświęconej dziejom Polaków pod zaborami i w czasie odzyskiwania suwerenności. Ów montaż słowno-muzyczny przygotowali nauczyciele: Grażyna Korpys i Arkadiusz Słabig. Finałem Święta Patrona było ulokowanie pod kamieniem z tablicą pamiątkową kapsuły czasu. Znalazły się w niej listy skierowane do potomnych podpisane przez społeczność szkolną, zaproszonych gości i członków miejscowego koła TPPW. Uroczystości towarzyszyła wystawa czasowa pn. Polska Walcząca wypożyczona przez poznański Oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Dokonało się – na wieczną rzeczy pamiątkę!

Arkadiusz Słabig