Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich
w Miałach

Sytuacja militarna w powiecie wieleńskim w zapiskach z dziennika Hellmutha Nickelmanna, oficera niemieckiego 149 pułku piechoty (cz. 2)

 

  Źródło (fragmenty):

Dziennik niemieckiego oficera z walk na północnym froncie powstania wielkopolskiego 1919/1920 [w:] Ł. Jastrząb, Nieznane źródła do historii Wielkopolski XX w. Powstanie wielkopolskie 1918/1919. Okupacja hitlerowska. Powojenne podziemie zbrojne. Rok 1956. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 85 urodzin doc. dr. Mariana Olszewskiego, Poznań 2013, s. 17–63.

 

5 maj 1919 r.

Potyczka przy szlaku kolejowym Drawski Młyn – Miały, pomiędzy XXIX pociągiem pancernym a Polakami. Potyczka między patrolami pod Margoninem i Pęckowem.

29 maj 1919 r.

Wieczorem polski patrol (15 ludzi) zmierzający z Wrzeszczyny w kierunku Wielenia ponownie przekroczył linię demarkacyjną.

30 maj 1919 r.

O 22.30 wrogi patrol zaatakował posterunek uliczny pod wieżą Bismarcka pod Wieleniem; atak został odparty. Żadnych strat.

3 czerwiec 1919 r.

Na drodze Wrzeszczyna – Wieleń jeden z polskich patroli ponownie przekroczył linię demarkacyjną.

16 czerwiec 1919 r.

Pod Pęckowem 2 ludzi wziętych przez nas do niewoli.

17 czerwiec 1919 r.

O godzinie 14.00 nieprzyjacielski atak na Drawski Młyn został przy wsparciu artylerii odparty.

 

21 czerwiec 1919 r.

Atak wrogiego patrolu na południe od Wielenia.

26 czerwiec 1919 r.

Nieprzyjacielski oddział napadł na Nowe Kwiejce, rozbroił tamtejszą milicję obywatelską, zabrał ze sobą konie oraz maszyny.

1 lipiec 1919 r.

Nieprzyjacielski patrol w sile 25 żołnierzy zaatakował 4 straż polową na południe od Wielenia – atak został odparty.

2 lipiec 1919 r.

Ataki nieprzyjacielskich patroli odparte pod Drawskim Młynem

16 lipiec 1919 r.

Nieprzyjacielski patrol ostrzelał nasze posterunki na drodze do Notwendig [?] [Potrzebowice – A.S.] (3 straż polowa)

18 lipiec 1919 r.

Polski patrol szukał 17 lipca w leśniczówce w Kwiejcach broni oraz rowerów; właścicielowi ziemskiemu Achterbergowi z Bronic inny patrol ukradł 80 maszyn. W Piłce również był polski patrol.

22 lipiec 1919 r.

Dwa wrogie patrole wyparte z drogi Wrzeszczyna – Wieleń.

23 lipiec 1919 r.

Oddział szturmowy Flatow wkroczył do Wielenia.

25 lipiec 1919 r.

Stare Kwiejce i Nowe Kwiejce zajęte przez VII batalion.

26 lipiec 1919 r.

Po 2 godzinach atak nieprzyjacielskiego patrolu pod Wieleniem odparty. 1 żołnierz 2 kompanii VII batalionu poległ.

29 lipiec 1919 r.

Wczorajszego wieczoru (w nocy) przegoniono 2 wrogie patrole – jeden pod Starymi Kwiejcami – drugi pod Kamiennikiem.

2 sierpień 1919 r.

O godzinie 2.30 w nocy 60-80 żołnierzy (Polaków) zaatakowało straż polową przy dworcu południowym oraz przy rakarni w Wieleniu. Przy wsparciu artylerii atak został odparty.

4 sierpień 1919 r.

Nasz patrol rusza do Kamiennik; nie udało mu się nic ustalić. Nieprzyjacielski atak z użyciem granatów ręcznych i broni na 4 i 5 straż polową na drodze w kierunku Wrzeszczyny – atak odparty.

5 sierpień 1919 r.

W nocy z 3 na 4 sierpnia 11 bateria i 13 bateria 53 pap oddały 76 strzałów w kierunku Drawskiego Młyna oraz północnej części Piłki, gdzie zauważono nieprzyjacielskie patrole. Dochodzenie trwa.

26 sierpień 1919 r.

Posterunki na drodze Drawsko – Drawski Młyn zostały ostrzelane.

30 sierpień 1919 r.

Wczoraj o 23.30 nieprzyjacielski patrol, liczący 5 żołnierzy, został po wymianie ognia przegoniony z pozycji zajmowanych przy kościele katolickim w Drawsku. Wieści od dywizji, mówiące o napiętej sytuacji. Artyleria zajmuje pozycje, straż oraz posterunki zostają rozstawione w kluczowych miejscach, amunicja zostaje po- nownie rozdzielona. O godzinie 22.00 polski patrol atakuje na drodze Wieleń – Drawski Młyn, zostaje odparty.