Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich
w Miałach

KONKURS PLASTYCZNY O PATRONIE SZKOŁY

 

pt. :„Jak wyobrażam sobie walkę Powstańców w mojej miejscowości”.

 

Celem konkursu jest pogłębienie wiadomości o Patronie naszej szkoły, budzenie szacunku i pamięci o bohaterskiej walce Powstańców

z okupantem.

 

 

1.                Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Miałach.

2.                Temat pracy plastycznej – „Jak wyobrażam sobie walkę Powstańców

             w mojej miejscowości”.

3.                Prace należy składać do p. Grażyny Korpys w terminie do -  21.12.2018 r.

             ( piątek)

4.                Konkurs skierowany jest do uczniów kl. IV – VIII

5.                Format pracy – A4 ,  A3.

6.                Technika – collage.

7.                Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu.

8.                Termin ogłoszenia wyników -  03.01.2019 r.  ( czwartek )

9.                Dla laureatów przewidziane są nagrody.                                                                                                                     

10.    Wręczenie nagród i dyplomów podczas uroczystej akademii w dniu Święta

          Patrona Szkoły - 11.01.2019 r. ( piątek )

 11.   Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich uczniów klasy

IV, V, VI, VII i VIII.