Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich
w Miałach

SPOTKANIE AUTORSKIE Z DR. MARKIEM REZLEREM

W niedzielne popołudnie 25 listopada 2018 roku miałem przyjemność uczestniczyć w spotkaniu autorskim dr. Marka Rezlera, promującego swą najnowszą publikację pt. Polska niepodległość 1918, Poznań 2018. Wskazana praca jest kolejną monografią w obszernym dorobku dr. Rezlera, obejmującym prace poświęcone wybitnym Wielkopolanom XIX wieku i wielkopolskiej drodze do Niepodległości. Autor w niezwykle interesującej i barwnej opowieści przybliżył licznie zgromadzonym słuchaczom oblicze społeczno-polityczne ziem polskich pod panowaniem pruskim, skomplikowane relacje z zaborcą i Polakami z innych regionów kraju. Nie wahał się przy tym obalać głęboko zakorzenione w naszej mentalności mity historyczne.

Prelekcję mającą miejsce w Świetlicy Wiejskiej w Pęckowie zorganizowała p. Jolanta Dembska, niestrudzona badaczka i popularyzatorka lokalnych dziejów Powstania Wielkopolskiego, członkini naszego koła TPPW 1918-1919 w Miałach.

                                                      dr Arkadiusz Słabig