Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich
w Miałach

ŚLADEM WALK POWSTAŃCZYCH W POZNANIU

       26 października 2018 r. p. Katarzyna Brzezińska i p. Arkadiusz Słabig - nauczyciele i członkowie koła TPPW w Miałach - zorganizowali młodzieży z klas IV i V wyjazd do Poznania nawiązujący do 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Wyprawę rozpoczęto przy tablicy upamiętniającej Franciszka Ratajczaka - uważanego zgodnie z wieloletnią tradycją za pierwszego Wielkopolanina  poległego w walkach o wyzwolenie regionu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się bogate zbiory broni, mundurów i portretów wyeksponowanych w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym. Dla wielu naszych uczniów był to pierwszy kontakt z dorobkiem polskiego muzealnictwa. Niniejsza wycieczka  była elementem naszych przygotowań do 100. rocznicy walk powstańczych o Miały i 60. rocznicy nadania szkole imienia Powstańców Wielkopolskich.

                                                                                  dr Arkadiusz Słabig