Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich
w Miałach

SZKOLNY RAJD DLA NIEPODLEGŁEJ

W upalny piątek 21 września 2018 roku grupa 18 uczniów z klas VI, VII i VIII pod opieką nauczycieli: Moniki Kornackiej i Arkadiusza Słabiga, członków terenowego koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, uczestniczyła w rajdzie upamiętniającym 100. rocznicę odzyskanie niepodległości i 100. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Trasa naszej wyprawy licząca nieprzypadkowo 100 km wiodła przez pogranicze powiatów czarnkowsko-trzcianeckiego, międzychodzkiego i szamotulskiego. Odwiedziliśmy pozostałości po nieistniejącej już dziś olęderskiej osadzie Bronice. Później dotarliśmy do leśniczówki Gospódka, gdzie przypomnieliśmy postać Antoniego Jarochowskiego – żołnierza I wojny światowej, powstańca wielkopolskiego, konspiratora Armii Krajowej, zamordowanego przez nazistów w 1944 r. Dzięki uprzejmości p. Przemysława Rzyskiego - obecnego administratora leśnictwa Gospódka, członka grupy rekonstrukcyjnej „Panowie Bracia” – zobaczyliśmy wspaniałe kolekcje broni i ubiorów nawiązujących do XVII-wiecznych tradycji. Nieco później na chwilę zadumy zatrzymaliśmy się w osadzie Pławisko przy mogile strzelców wielkopolskich poległych w potyczce z Niemcami w czerwcu 1919 r. Kolejnym etapem naszej podróży były wsie Zatom Nowy i Zatom Stary, gdzie przed laty w oddziałach sierakowskich i wronieckich walczyli liczni powstańcy z Puszczy Noteckiej. Niebawem znaleźliśmy się w Międzychodzie, mieście przyłączonym do Polski dopiero w styczniu 1920 r. Wtedy to owo pograniczne miasto powiatowe odwiedził towarzyszący misji alianckiej generał Józef Dowbor-Muśnicki. W pobliskiej Kamionnie ujrzeliśmy piękny kościół parafialny z 1499 r. zwany – nie bez powodu – „perłą wielkopolskiego gotyku”. Wskazana miejscowość była areną zaciętych walk między wojskami wielkopolskimi a siłami Grenzchutzu. Dzięki uprzejmości p. Jolanty Klawe – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionnie – zwiedziliśmy ekspozycję dotyczącą Powstania Wielkopolskiego. Kolejnym punktem na mapie naszego rajdu był Kwilcz – miejsce narodzin płk. Łukasza Cieplińskiego, bohaterskiego żołnierza Września 1939 r., jednego z dowódców Armii Krajowej, ostatniego komendanta antykomunistycznego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, zamordowanego 1 marca 1951 r. Data jego egzekucji czczona jest jako Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Przedostatnim etapem wyprawy był nadwarciański Sieraków, gdzie wspominaliśmy bitwę z lutego 1813 r. stoczoną między rosyjskimi kozakami gen. Aleksandra Czernyszewa a broniącymi miasta podkomendnymi gen. Romualda Giedroycia, a także wyzwolenie miasta przez polskich powstańców w nocy z 7 na 8 stycznia 1919 r. Symbolicznym końcem wędrówki był krótki postój w osadzie Gogolice przy niewielkim kamieniu z 1928 r., upamiętniającym dziesiątą rocznicę odzyskania niepodległości.

Arkadiusz Słabig