Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich
w Miałach

Zebranie założycielskie koła terenowego TPPW 1918-1919 w Miałach

   W dniu 29 sierpnia 2018 r.  w trakcie roboczego spotkania w Miałach zostało zawiązane - zgodnie z wymogami statutowymi - terenowe koło Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Deklaracje członkowskie podpisało łącznie 13 osób: Anna Paniączyk, Agnieszka Król,  Joanna Ignaszak, Katarzyna Brzezińska, Monika Rzysko, Marta Fręś, Monika Kornacka, Grażyna Korpys, Anna Gniołka, Katarzyna Łukaszewicz, Renata Stanuch, Dorota Kapczyńska i Arkadiusz Słabig. Wyłoniono zarząd koła w składzie: Arkadiusz Słabig (prezes), Anna Paniączyk (sekretarz) i Agnieszka Król (skarbnik). Dokumentację nowopowołanej struktury przekazano - po wcześniejszych uzgodnieniach - prezesowi Zarządu Oddziału Wielkopolskiego TPPW.  W odpowiedzi na naszą inicjatywę prezes Wawrzyniec Wierzejewski przesłał następujące słowa: "Gratuluję i życzę satysfakcji w naszej misji kultywowania pamięci bohaterów i czynów Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Serdecznie pozdrawiam cały Zarząd Koła i wszystkich jego członków".

   Koło terenowe TPPW 1918-1919 w Miałach, działające w ścisłej współpracy z miejscową Szkołą Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich jest ogniwem otwartym na współpracę ze społecznością lokalną. Zapraszamy do współpracy i akcesu wszystkie osoby, którym bliskie są tradycje powstańcze. Podejmijmy wspólny trud godnego upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania niepodległości, 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego i walk powstańczych w dawnym powiecie wieleńskim oraz 60. rocznicy nadania szkole w Miałach patronatu Powstańców Wielkopolskich.

                                                                           W imieniu członków mialskiego Koła TPPW 1918-1919

                                                                                  dr  Arkadiusz Słabig

                                                                              mail: tppw.mialy@onet.pl