Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich
w Miałach

NALEŻYMY DO GRONA LAUREATÓW GMINNEGO KONKURSU „ZMIENIAJ SWOJE MIEJSCE”

 

Pod koniec marca 2018 r. nauczyciele Szkoły Podstawowej w Miałach stworzyli projekt pn. „Między historią a teraźniejszością”. Aktywność na rzecz krzewienia wiedzy historycznej i kultury fizycznej oraz integracji społeczności lokalnej w Miałach. Jego celem było uzyskanie wsparcia finansowego na planowane w najbliższych miesiącach przedsięwzięcia kulturalne i sportowe. Krokiem ku temu było uczestnictwo w Konkursie Grantowym Gminy Wieleń pt. Inicjatywy Kulturalne Mieszkańców „Zmieniaj swoje miejsce”. Kilka dni temu komisja konkursowa spośród 33 zgłoszeń, wybrała 17 projektów do realizacji. W gronie zwycięzców znalazła się nasza szkolna inicjatywa „Między historią a teraźniejszością”…., której przyznano dofinansowanie w kwocie 2600 zł. W dniu 17 kwietnia br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu, podczas którego wręczono beneficjentom (w tym przedstawicielowi SP w Miałach) symboliczne czeki. Uzyskane przez nas środki zostaną przeznaczone na zakup mobilnego zestawu nagłaśniającego, umożliwiającego obsługę uroczystości szkolnych i patriotycznych, a także imprez integracyjnych i sportowych.

Arkadiusz Słabig