Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich
w Miałach

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

Dzień 8 lutego 2018 r. na długo zapisze się w pamięci społeczności szkolnej w Miałach. Zgodnie z wieloletnią tradycją zorganizowano Święto Patrona Szkoły – Powstańców Wielkopolskich. Ta cykliczna uroczystość nawiązuje do ważnych wydarzeń z przeszłości naszej miejscowości: walk wyzwoleńczych w dawnym powiecie wieleńskim (w tym zdobycia dworca kolejowego w Miałach w styczniu 1919 r.) oraz nadania Szkole Podstawowej w Miałach imienia Powstańców Wielkopolskich (25 stycznia 1959 r.). Obchody rocznicowe zainaugurowała patriotyczna msza św. w miejscowym kościele pw. św. Antoniego Padewskiego. Nabożeństwo celebrował ks. Jakub Drosik, wikariusz parafii pw. św. Marii Magdaleny w Czarnkowie. Po mszy uczniowie, nauczyciele, poczty sztandarowe i zaproszeni goście przeszli pod pomnik upamiętniający Powstańców Wielkopolskich, gdzie w trakcie Apelu Poległych przypomniano bojowników o polskość i wolność naszego regionu. Przywołano nazwiska przeszło czterdziestu mieszkańców Miałów, Mężyka i Białej, którzy wstąpili do ochotniczych drużyn powstańczych i regularnej Armii Wielkopolskiej.

W trakcie kolejnego etapu uroczystości – uroczystej akademii, – głos zabrali: Anna Paniączyk dyrektor Szkoły Podstawowej w Miałach, Elżbieta Rybarczyk, burmistrz Wielenia oraz Tadeusz Stachowski, prezes czarnkowskiego koła Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918–1919. Prelegenci w swoich wystąpieniach przybliżyli słuchaczom rolę odegraną przez Powstańców Wielkopolskich w procesie odbudowy Rzeczypospolitej i życiu społeczno-politycznym Poznańskiego. Zarysowali też wysiłek mieszkańców ziemi wieleńskiej i czarnkowskiej na rzecz upamiętnienia zwycięskiego zrywu Wielkopolan.

W ramach realizacji programu „Wychowanie ku odpowiedzialności” ogłoszono wyniki trzech konkursów: historycznego, literackiego i plastycznego, nawiązujących do walk powstańczych w Miałach. Laureatami konkursu historycznego pod nazwą Powstańczym szlakiem ku sercu Puszczy Noteckiej zostali: Jakub Maćkowiak, kl. VII (1. miejsce), Gabriela Biatkowska, kl. VI, Oliwia Skoczylas, kl. VI oraz Martyna Nawrot, kl. V (ex aequo 2. miejsce), a także Wiktoria Wołyniec, kl. V (3. miejsce). W konkursie literackim pt. Powstanie Wielkopolskie w oczach dziecka zwyciężyli: Aleksander Sikora, kl. IV (1. miejsce), Mateusz Kopański, kl. IV (2. miejsce) i Julia Sikora, kl. VII (3. miejsce). W trzecim z konkursów, któremu nadano nazwę Jak Wyobrażam sobie Powstanie Wielkopolskie w mojej miejscowości, palmę pierwszeństwa przyznano Mateuszowi Kopańskiemu, kl. IV (1.miejsce), Jakubowi Maćkowiakowi, kl. VII (2. miejsce) i Annie Nawrot, kl. IV (3. miejsce). Laureaci otrzymali nagrody i dyplomy z rąk burmistrza Wielenia i dyrektora Szkoły Podstawowej w Miałach.

Kulminacją obchodów był wspaniały program artystyczny przygotowany przez uczniów szkoły w Miałach pod kierunkiem p. Grażyny Korpys i p. Arkadiusza Słabiga. Zaprezentowano porywające pieśni patriotyczne i żołnierskie, a także małą formę sceniczną ukazującą silny, emocjonalny związek naszej młodzieży z powstańczą przeszłością regionu wielkopolskiego. Uroczystościom towarzyszyły: wystawy tematyczne w głównym budynku szkoły, projekcja filmu i prezentacja multimedialna, które przedstawiały uwarunkowania polityczne i czyn zbrojny Wielkopolan w latach 1918–1920. Profesjonalną oprawę muzyczną imprezy stworzył p. Marian Obst, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Rosku. Za przepiękne dekoracje plastyczne w obu budynkach szkoły w Miałach odpowiedzialne były panie: Katarzyna Brzezińska, Dorota Kapczyńska, Monika Kornacka, Grażyna Korpys, Agnieszka Król, Magdalena Łukasiak, Katarzyna Łukaszewicz, Martyna Misiaczyk i Renata Stanuch. Stroną merytoryczną ekspozycji zajął się Arkadiusz Słabig.

                                                                                                              Arkadiusz Słabig