Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich
w Miałach

OGNISKO W FERIE

Rada Rodziców naszej szkoły i Klub Victoria Miały organizują w czasie ferii zimowych ognisko. Odbędzie się ono 22 lutego 2018 roku o godzinie 11.00 na boisku Klubu Sportowego Victoria Miały. Organizatorzy zapewniają: ciepłe napoje, pieczoną kiełbaskę, zimowe gry i zabawy. Dzieci dojeżdżające do naszej szkoły z Białej i Mężyka przyjeżdżaja w zakresie własnym z rodzicami. Serdecznie zapraszamy.