Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich
w Miałach

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI

  ,, POLSKA TO NASZ KRAJ, NASZA OJCZYZNA ”- tymi słowami wiersza rozpoczął się 10 listopada 2017 r. uroczysty apel w naszej szkole. Społeczność uczniowska, grono pedagogiczne oraz wszyscy pracownicy naszej szkoły, upamiętnili w ten sposób kolejną rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Apel przygotowały dzieci z klasy  VII, VI, V, IV pod opieką pani mgr Grażyny Korpys. Montaż słowno – muzyczny przypomniał niezwykle bolesne i dotkliwe dla nas Polaków wydarzenia kolejnych rozbiorów i powstań narodowych. Uczniowie recytowali z przejęciem utwory wspominające czasy zaborów, zmagań naszych przodków o podtrzymanie ducha polskości w narodzie. Całość uroczystości uświetniły odśpiewane przez występujących pieśni patriotyczne oraz hymn szkoły.