Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich
w Miałach

KONKURS PLASTYCZNY

   

pt. :„Jak wyobrażam sobie walkę Powstańców Wielkopolskich w mojej miejscowości”.

 

 

Celem konkursu jest pogłębienie wiadomości o Patronie naszej szkoły, budzenie szacunku i pamięci o bohaterskiej walce Powstańców Wielkopolskich z okupantem.

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Miałach.

2. Temat pracy plastycznej – „Jak wyobrażam sobie walkę Powstańców Wielkopolskich w mojej miejscowości”.

3. Prace należy składać do p. Grażyny Korpys w terminie do 22.12.2016 r. (czwartek)

4. Konkurs skierowany jest do uczniów kl. IV – VI

5. Format pracy – A4 ,  A3.

6. Technika – collage. 

7. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu.

8. Termin ogłoszenia wyników – 10.01.2017 r. (wtorek) 

9.  Dla laureatów przewidziane są nagrody.

10. Wręczenie nagród i dyplomów podczas uroczystej akademii w dniu Święta Patrona Szkoły 26.01.2017r.              

11.Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich uczniów klasy IV, V, VI.