Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich
w Miałach

Przyłączamy się do akcji budowy Pomnika Ignacego Paderewskiego

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego wspólnie z Towarzystwem im. Hipolita Cegielskiego, upowszechniając ideały pracy organicznej, traktują swoją misję jako przyczynek do procesu tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa świadomego swojej roli w rozwoju kraju i unowocześnianiu demokratycznego państwa.Tak rozumiane społeczeństwo musi opierać się na fundamentach patriotyzmu i wzorców osobowych zapisanych złotymi zgłoskami w polskiej historii. Jednym z takich wzorców jest Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) wybitny polski pianista, kompozytor, propagator polskiej kultury zagranicą, czołowy polski polityk przełomu XIX i XX wieku. Jego przemówienie a dniu 26 grudnia 1918 roku stało się impulsem do wybuchu zakończonego sukcesem Powstania Wielkopolskiego. Ignacy Jan Paderewski do ostatnich dni swego życia walczył o polską sprawę. Zmarł 29 czerwca 1941 roku w Stanach Zjednoczonych. Jego prochy sprowadzono do Polski i umieszczono w krypcie archikatedry św. Jana w Warszawie. Teraz My temu Wielkiemu Polakowi, Wielkiemu Patriocie, Wielkiemu Artyście za Jego dzieło dla Polski podziękujemy pomnikiem. Staraniem wielu zacnych Obywateli Miasta Poznania, Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego podjęło się inicjatywy budowy Pomnika temu Wybitnemu Polakowi. Nadszedł wreszcie czas,aby historii wielkopolskiego zrywu powstańczego z 1918 roku, przywrócić na stałe postać Ignacego Jana Paderewskiego w formie pomnika usytuowanego w centrum Poznania. Więcej informacji znajduje się na stronach www.pomnik-paderewskiego.pl iwww.thc.org.pl. Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w tym patriotycznym przedsięwzięciu i okazanie Społecznemu Komitetowi Budowy pomnika Ignacego Jana Paderewskiego – wsparcia finansowego, wpłacając darowiznę pieniężną na rachunek bankowy w: PKO BP S.A. 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 z dopiskiem „Pomnik” Fakt wpłaty będzie potwierdzeniem woli uczestnictwa w Komitecie BudowyPomnika. Prosimy również o rozpropagowanie idei budowy Pomnika wśród bliskich, znajomych i przyjaciół. Potwierdzenie.pdf Podziekowanie.pdf