Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich
w Miałach

LISTY DO MIKOŁAJA

  Od zarania dziejów ludzie szukali sprawnego i skutecznego komunikowania się. Początkowo porozumiewano się za pomocą sygnałów dymnych, tam – tamów, potem rysunków na skałach,  a następnie powstał papier i to sprawiło, że możemy pisać listy. Teraz zgodnie z tradycją uczniowie piszą listy do Świętego Mikołaja prosząc o prezenty nie tylko dla siebie, ale też dla swoich bliskich. Wiedzą, że od III tysiąclecia p.n.e. w Egipcie używano materiału piśmiennego zwanego papirusem. Później wykorzystywano pergamin wytwarzany ze skóry owczej, koziej lub cielęcej. W średniowieczu pergamin został wyparty przez papier. Z przesyłaniem listów związane jest powstanie poczty zajmującej się przekazywaniem listów. Ich przesyłaniem zajmowali się posłańcy, piesi, konni i gołębie pocztowe. Następnie w XVIII wieku dostarczaniem poczty trudniły się dyliżanse. W naszych czasach listy przewożone są samochodami, pociągami, statkami i samolotami. Listy pisane na komputerze przesyła się za pomocą poczty elektronicznej. W naszej szkole uczniowie nadal piszą listy do Mikołaja papierowo. Mikołaj zawitał również do naszych dzieci przynosząc im słodki upominek.