Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich
w Miałach

Dzień Ziemi

Niezwykle ważnym wydarzeniem w ruchu na rzecz obrony środowiska był wstrząsający Raport Organizacji Narodów Zjednoczonych pod tytułem „Człowiek i jego środowisko” ogłoszony w 1969 roku przez ówczesnego Sekretarza Generalnego ONZ, zwany od jego nazwiska „Raportem U Thanta”.

Było to najpoważniejsze ostrzeżenie przed dalszym niszczeniem środowiska. Raport przyczynił się do podjęcia działalności ochroniarskiej. Włączyły się do niej całe narody i rządy państw.

W roku 1972 zorganizowana została pod opieką ONZ pierwsza konferencja w sprawie ochrony środowiska, która przeszła do historii pod nazwą „Konferencji Sztokholmskiej”. Powołano na niej Światowy Program Środowiskowy” ONZ pod hasłem „Ziemia jest jedna” będący organem koordynującym prace w zakresie ochrony środowiska. Jednocześnie ogłoszono 5 czerwca jako Światowy Dzień Ochrony Środowiska.

Dzień Ziemi to święto zainicjowane przez G. Nelsona, senatora Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, w celu zwrócenia uwagi i zainteresowania społeczeństwa amerykańskiego problemami środowiska naturalnego. Po raz pierwszy obchodzony był 22.06.1970 roku. Akcja spotkała się z dużym odzewem społeczeństwa. W masowym marszu w Waszyngtonie wzięło wówczas udział 250 tys. osób, a w Nowym Yorku – 100tys. W 1990 roku „Dzień Ziemi” został ogłoszony świętem międzynarodowym.

W tym dniu w naszej szkole odbywa się apel, którego celem jest uświadomienie uczniom naszej szkoły jak ważna jest nasza Planeta Ziemia dla naszej egzystencji. Uczniowie wykonują transparenty, na których widnieją hasła zachęcające do troski i opieki nad naszym największym skarbem Ziemią np: ,,Szanuj zieleń boś nie jeleń",   ,, Ziemia dba o Ciebie, więc Ty dbaj o nią", ,, Szanuj przyrodę"  i wiele innych. Z transparentami przemaszerowaliśmy ulicą główną naszej wioski. Postaraliśmy się również dać dobry przykład wszystkim mieszkańcom wsi sprzątając śmieci zalegające na ulicach i w ,, widocznych " zakamarkach bocznych uliczek.