Przejdź do wersji tekstowej
A++ A+ A A A A A

Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich
w Miałach

W oczekiwaniu na Święto Niepodległości

      W 1918 roku Polacy po przeszło stuletniej niewoli odzyskali własne suwerenne państwo. Budowa organizmu państwowego i kształtowanie granic Rzeczypospolitej  to długotrwały proces zapoczątkowany 5 listopada 1916 roku, a zakończony w lutym 1922 roku wraz z inkorporacją Wileńszczyzny . Niezwykle trudno było naszym przodkom wskazać jednodniowe wydarzenie, które stałoby się symbolem uzyskania niepodległości, akceptowanym przez cały naród jako dzień narodowego święta. Wybrano 11 listopada 1918 roku - czas przekazania Józefowi Piłsudskiemu najwyższej władzy wojskowej w centralnej Polsce. 

      W ramach przygotowania do Święta Niepodległości uczniowie klas IV, V, VII i VIII Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach podczas zajęć warsztatowych odśpiewali Mazurek Dąbrowskiego, uczestniczyli w elektronicznym quizie historycznym na temat odzyskania przez Polaków suwerenności, zagrali w aplikacje internetowe przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (https://niepodlegla.men.gov.pl/niepodlegla/mission4/ oraz https://niepodlegla.men.gov.pl/niepodlegla/mission5/) , wypełniali karty pracy ilustrujące terytorium II Rzeczypospolitej i "architektów" Niepodległości, a także wykonali pamiątkowe zdjęcia. Sala historyczno-geograficzna została wyposażona w plakaty ofiarowane przez życzliwych pracowników Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.  

                                                                 Arkadiusz Słabig